25/10 Heldagsseminarium – Att styra med värderingar – Välkommen!

Posted on Leave a comment

11225218_10154686147769588_6527820279721102994_n

 

Den 25/10 kommer jag vara en av talarna på det spännade heldagsseminariumet ”Att styra med värderingar – Kulturen som framgångsmedel”. Hoppas vi ses!

 

”I en tid när vi alltmer identifierar oss med vårt arbete, är kulturen en nyckelfråga för att attrahera och behålla rätt kompetens. Värderingar fungerar som riktmärken och håller oss samman när det stormar.

Värderingsstyrd kultur är en högaktuell fråga. Vi har länge sett att företag med starka värderingar är mer framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Nu är det också bevisat att det finns ett starkt samband mellan företagskultur och finansiella resultat!

Men hur gör man i praktiken för att inte värderingarna ska stanna vid fina ord på ett papper? Hur lyckas man få kulturen att genomsyra hela organisationen? Vilken roll spelar ”culture fit” vid rekrytering av nya medarbetare? Och hur stöttar man cheferna att omsätta strategier, värderingar och visioner – till handling och beteendeförändring hos medarbetarna?

Välkommen till 2016 års upplaga av seminariet som tar ert värderingsarbete till nästa nivå. Lär av erfarna experter på området och inspireras av IT-bolaget Tretton37 och andra spännande case! Som alltid med fokus på HUR:et!”

 

Värderingsstsyrt Ledarskap – I fred och ofred

Posted on 1 Comment

 

Att leda handlar inte om en titel eller vara smartast i rummet, att leda handlar om att ha mod och vara beredd att sätta sig själv åt sidan och göra uppoffringar för andra och skapa tillit och trygghet i gruppen. Men för att lyckas så måste man verkligen först ha rätt människor med på båten, människor som delar samma värderingar och som är dedikerade till samma mål och syfte. Det spelar ingen roll vilken typ av organisation du tillhör eller vilken bransch du jobbar i, att leda med värderingar är något väldigt naturligt för oss människor och det är något som finns inneboende hos oss. Ta exemplet med föräldrarskap, alla föräldrar är ledare för sina barn och de leder och uppfostrar barnen genom sina egna värderingar.

 

När jag arbetade som officer inom Försvarsmakten så var våra värderingar tydliga och lätt att anamma i vardagen, Öppenhet, Resultat och Ansvar med ett högre syfte att vi var alla beredda att göra vårt yttersta för att försvara vår livsstil och frihet. När jag rekryterade och utbildade mitt team för att åka på utlandstjänst till Afghanistan så var vi en sammansvetsad grupp som delade samma värderingar men hade väldigt olika personligheter som kompletterade varandra. Värderingar blev vår dagliga kompass om hur vi tog beslut och vilka beteenden som vi accepterade och inte accepterade. Genom det värderingsstyrda ledarskapet så byggde vi en tillit och trygghet till varandra som gjorde att vi kände oss bekväma (så bekväma det går…) att åka till en av världens farligaste länder. Skulle jag ringa alla i teamet idag, fem år efter vår insats, så vet jag att jag skulle få samma svar från alla om vårt ”why, how and what”.

 

Samma mekanismer upptäckte jag fungerar i den kommersiella världen, som konsult får man uppleva många olika typer av ledarskap och organisationer, framförallt blev det uppenbart hur många företag ville gå från traditionellt ledarskap (detaljstyrning) till ett värderingsstyrt ledarskap med företagskultur i fokus. Utmaningen är att det finns ett arv som man alltid måste hantera, som vid alla förändringsresor, och det ställer krav på disciplin och inkludering, från top management till linjen för att det ska lyckas. Tittar man på de bolag som är de mest innovativa, har högst avkastning, nöjdaste medarbetare och attraherar de bästa talangerna så är deras gemensamma nämnare att de är värderingsstyrda med starka kulturer. Några exempel är givetvis Google, Spotify och Zappos.

 

Jag tror på det värderingsstyrda ledarskapet och jag tror på att genom det så bygger vi starka kulturer som blir framgångsrika flexibla organisationer som får människor att växa och känna sig inkluderade. Jag tror också på att ledare äter sist.