8/11 Föredrag – Hur skapar man en levande företagskultur? – Välkommen!

Posted on Leave a comment

Välkommen till mitt föredrag hos Dataföreningen 8/11 klockan 17:30.  Anmäl dig här!

”Företagskultur har gått ifrån ”nice to have” till ”need to have” för de företag som vill överleva och utvecklas på den globala arbetsmarknaden. Med den kunskapsekonomi och hyperkonkurrens som råder på många håll, har kulturen blivit affärsstrategisk avgörande. Arbetsgivare måste definiera sig på helt andra sätt än att enbart erbjuda bra löner. Välkommen till ett föredrag om hur kultur är en av de starkaste konkurrensfördelarna i dagens företagande”