Dags att leda som 2017, inte som 1967

Posted on

 

Motivation. Ett ord och en betydelse som används så ofta i organisationer men allt för sällan anammas på rätt sätt, ändå är det så avgörande för prestation och framgång. Framförallt när forskning tydligt visar på att många av dagens incitamentsmodeller är förlegade och faktiskt rent av kontraproduktiva för att öka prestation. 

Det som fungerade för 50 år sedan fungerar inte idag och kommer inte att fungera i framtiden, ändå är det många organisationer som inte lyckats anpassa sig efter de ändrade förutsättningarna. Management (arbetsledning) som en medveten social konstruktion fick sitt genomslag under 1900-talet med teori och upplysning om hur man ändrar beteenden hos individ och grupp för att öka prestation. Den fins en vedertagen ”sanning” inom drivkraft och motivation ur ett ledningsperspektiv, så kallad ”piska och morot”, där organisationer straffar oönskat beteende och belönar rätt beteende. Metoden har fungerat och därför har organisationer använt sig av den under hela industrialismen. Det fungerar när människor utför enkla mekaniska uppgifter, tex. stå på löpande band i stora industrimiljöer. Vill du att personen ska prestera bättre när den genomför enkla mekaniska arbetsuppgifter så kan du nå effekt genom yttre belöningar som tex. högre ersättning, bonussystem etc. Dock ser dagens och framtidens arbetsuppgifter helt annorlunda ut och det är dags att inse det.

Ta vara på medarbetarens drivkrafter – Autonomi, Mästerskap och Högre syfte

Forskningen säger att om arbetat kräver hög kognitiv förmåga, kreativitet och beslutsfattande så sjunker prestationen om belöningen är HÖGRE lön. Arbetsmarknaden idag kräver en annan typ av arbetsuppgifter där enkla mekaniska arbeten byts ut mot mer komplexa arbetsuppgifter som kräver mer kognitiv förmåga och då måste vi anpassa belöningssystemen därefter. Det finns universala drivkrafter inom oss människor och dessa är oberoende av vilken del av världen du är uppväxt och formad i. Det kan jämföras som luft, vatten och mat, vi alla behöver dessa basbehov och vi mår bra av det. Det finns tre mänskliga drivkrafter som är utmärkande, autonomi, mästerskap och högre syfte som tillsammans skapar en enorm kraft i människans kapacitet att åstadkomma resultat. Autonomi handlar om ägarskap och självbestämmande, får vi dessa behov tillfredsställda så ökar vårt engagemang i att lösa uppgiften och vår förmåga till problemlösning. Mästerskap handlar om drivkraften att bli bra på det vi gör, vi vill känna oss stolta över våra kunskaper och känna att vi skapar ett mervärde genom vår kompetens. Den sista, och kanske den viktigaste är att känna ett högre syfte i det vi utför på dagarna, att det finns en mening i det och att det betyder något. Lyckas man bygga en organisation och struktur som tar vara på dessa drivkrafter så kommer kraften hos medarbetarna utlösas och maximera prestationen.

Några tips för att leda i framtiden

Rekryteringsprocess – se till att bygga en professionell och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess som identifierar kandidatens drivkrafter och inre motivation så att du vet VAD som driver dem och då kommer du även veta HUR du ska leda dem.

Skippa ”morot/piska” – finns inget mer oinspirerande än att ha en ledare vars enda uppgift är att kontrollera och belöna/straffa ”rätt” beteende. Tvärtom blir det kontraproduktivt och bygger en kultur som signalerar misstro och som minskar produktiviteten.

Börja med dig själv –  för att leda andra måste du först börja med att leda dig själv. Ledarskap handlar om självinsikt och självkänsla, när du är trygg i dig själv och vet dina styrkor och svagheter kan du börja ta ansvar för andra människor på ett bra sätt.

Anamma ett coachande förhållningssätt – lär dig att coacha människor istället för att säga åt dem vad de ska göra. De har redan en inre motivation om de är på rätt plats och roll för att vilja prestera bra. De får komma fram till egna lösningar och därmed ökar också deras engagemang att lösa uppgiften.

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *