Talent&People är en blogg och en podcast inom HR med fokus på Ledarskap, Talent, Learning & Development och Företagskultur. Det är ett forum för kunskapsdelning, inspiration och reflektion med visionen att vi tillsammans hjälps åt att bygga fler organisationer i Sverige som får ut människans fulla inneboende potential.
Det är också ett naturligt nätverksforum för människor som brinner för dessa frågeställningar och vill komma i kontakt med andra likasinnade för att utbyta kunskap och utöka sina nätverk.   

Skärmavbild 2016-06-11 kl. 14.05.05

 

 

Talent

Ledarskap

Företagskultur

Learning and Development

LEDARSKAP

Ledare är ingen position eller något man utnämns till, det är något man är. Jag har kommit ifrån definitionen ”bra” och ”dåliga” ledare, antingen är du en ledare eller så är du inte det. Ledarskap handlar om att frigöra kraften hos dina medmänniskor, bygga tillit och sätta andra före dig själv.

"Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others" — Jack Welch


LEARNING AND DEVELOPMENT

Den lärande organisationen blev populärt genom
MIT-professorn Peter Senges bok "Den femte disciplinen" som kom ut på 1990-talet och som därefter har inspirerat organisationer att koppla ihop organisatoriskt lärande med organisationsstruktur. Idag är lärande och kunskapsdelning än mer strategiskt viktigare för organisationer, framförallt för organisationer som verkar på marknader med hyperkonkurrens, där innovation och kontinuerlig kompetensutveckling hos medarbetaren är avgörande för bolagets framgång.

“Education is the power to think clearly, the power to act well in the world's work, and the power to appreciate life.”
Brigham Young

TALENT

Utmaningen att attrahera, utveckla och behålla duktiga medarbetare är en kod som företag försökt att knäcka under flera decennier. Vissa har lyckats bättre än andra och framförallt i dagens kunskapsekonomi är det viktigare än någonsin om företag och organisationer ska bli framgångsrika och långvariga. Det har skett en förskjutning på arbetsmarknaden där arbetstagarna idag är betydligt mer kräsna och styrs av andra drivkrafter än tidigare generationer, vilket ställer helt andra krav på arbetsgivaren för attrahera och behålla talanger.

“Everyone has talent. What's rare is the courage to follow it to the dark places where it leads.” ― Erica Jong

 

FÖRETAGSKULTUR

Du kan kopiera produkter och tjänster men du kan aldrig kopiera den unika företagskultur som varje organisation besitter. Den skapas och byggs av oss människor och är den dagliga kompassen i hur vi beter oss mot varandra, mot våra kunder, stakeholders och vilka värderingar vi står och lever för. Kultur & värderingsstyrda bolag har visat sig ge mest avkastning, vara mest innovativa, klara kriser bäst, ha de lyckligaste medarbetarna och de bästa ledarna.

“Culture eats strategy for breakfast”Peter Drucker


 

Tony
Pedersen

 

Jag kom fram till en fantastisk självinsikt när jag gjorde mitt första år som Fänrik och officer på Livgardet i Kungsängen då jag fick förmånen att utbilda den sista värnpliktskullen innan transformationen till yrkesarmé. Kullen, födda -90, var en blandning av människor från Sveriges alla hörn, norrlänningar, värmlänningar, nysvenskar, citykillar etc. Jag fick vara med om en fanstatisk resa med dessa tjejer och killar, från att på första dagen se hur osäkra och rädda personerna var, till att stå där ett år senare och titta in i samma ögon och se ett enormt självförtroende och en stolthet hos varje individ. Framförallt att få se hur de gått från me, myself & I attityd, till att arbeta som team och ställa upp för varandra och inse att tillsammans är vi starkare än ensamma.
Självinsikten jag kom fram till var att jag har en stor drivkraft för att utveckla och påverka andra människor, att se andra växa ger mig en inre tillfredställelse som liknar inget jag tidigare upplevt och efter det året visste jag att jag ska arbeta med människor.
Där började min resa som en passionerad nörd inom ledarskap, HR och utveckling.